Pereiti prie turinio

Prekių grąžinimas

  1. Perkant parduotuvėje figaro.lt, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai tinkamos kokybės prekei suteikiama 14 dienų grąžinimo garantija nuo prekės gavimo dienos jei:

1.1 prekė yra nenaudota ir nesugadinta;

1.2 prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos ženklinimo etiketės ir kt.);

1.3 grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija ir originaliu įpakavimu.

Įmonė įsipareigoja nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 6 dalis numato, jog vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima verslininkas arba kai verslininkas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas.

  1. Norėdami grąžinti tinkamos kokybės prekę:

2.1 kreipkitės elektroniniu laišku į:  eshop@figaro.lt

2.2 Jūsų įsigyta prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

2.3 vartotojai, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi, įsigiję dovanų kuponą ir nesinaudoję teikiamomis paslaugomis per 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos turi teisę kreiptis dėl sudarytos sutarties nutraukimo ir sumokėtų pinigų grąžinimo.

  1. Dėl kokybiškų prekių grąžinimo:

3.1 pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, arba Prekės negali būti grąžintos kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.

3.2 Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.

Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

  1. Norint grąžinti netinkamos kokybės prekę, atlikite aukščiau išvardintus žingsnius. (punktai 2.1, 2.2)

4.1 Išnagrinėjus pretenziją per 5 d.d., Pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba Pirkėjui pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta nekokybiška, turi ne vėliau kaip per 14 dienų grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtą kainą, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo Ir prekės grąžinimo pardavėjui išlaidas.

4.3 Pirkėjas privalo pateikti galimai netinkamos kokybės prekės atveju prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, pakuotę (jei yra).

  1. Pirkėjas gali keisti prekę ir savo pasirinkimu reikalauti:

5.1 kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo klaidos;

5.2 kad prekė būtų pakeista dėl netinkamo dydžio.

5.3. Mes galime atsisakyti priimti prekę, jei buvo padaryti prekės išvaizdos pakeitimai, defektai. Pažymime, kad vartotojas, išbandydamas prekes, gali atlikti tik tokius veiksmus, kurie būtini prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Vadovaujantis Direktyvos 14 straipsnio 2 dalimi vartotojas atsako „už prekių vertę, sumažėjusią dėl veiksmų su prekėmis, nebūtinų nustatyti, koks yra prekės pobūdis, savybės ir kaip ji veikia“. Pažymėtina, kad daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negalima laikyti daikto išvaizdos pakeitimais (Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 8 dalis).

PREKĖS KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS:

6.1. Pardavėjas garantuoja, jog Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje siūlomos įsigyti Prekės yra tinkamos kokybės:

atitinka Pardavėjo pateiktą Prekės aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas ar elektroninėje parduotuvėje siūlydamas šią prekę įsigyti;

yra tinkama naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

 KLIENTŲ APTARNAVIMAS:

7.1. Jei jums iškilo kokių nors klausimų arba turite kokių nors su savo pirkiniu susijusių pastabų ar nusiskundimų, kreipkitės į mus el. paštu: eshop@figaro.lt

7.2. Į pateiktus klausimus siekiame atsakyti kaip galima greičiau.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

8.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

8.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

8.3 Jeigu turite kokių nors klausimų, kreipkitės el. paštu: eshop@figaro.lt

8.4 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).“

Back to top

Pridėta į krepšelį